www.thanamedical.com=> เตียงผู้ป่วย รุ่นปีกนก


เตียงผู้ป่วย รุ่นปีกนก

TN 20. เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวปีกนก หัว-ท้าย ABS พื้นเตียงเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูป

TN 20. เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวปีกนก หัว-ท้าย ABS พื้นเตียงเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูป


TN 20. เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น ราวปีกนก หัว-ท้าย ABS พื้นเตียงเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูป

ประเภท : เตียงผู้ป่วย รุ่นปีกนก

รายละเอียด

1.โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล๊อกซี่ชนิดอย่างดี  ป้องกันสนิม
2.พนักหัว-ท้ายเตียง เป็นพลาสติกฉักขึ้นรูป (ABS) ขอบมนโค้ง สามารถถอดเข้า-ออกได้
3.พื้นเตียงเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูปแบ่งเป็น 4 ตอน มีรูระบายอากาศไม่น้อยกว่า 70 รู ขนาดรูไม่น้อยกว่า  1.5 ตรม.
  ขนาดพื้นเตียงไม่น้อยกว่า 83x76,83x23,83x32,83x50   ตามลำดับ
4.ราวกั้นเตียงมีลักษณะปีกนกทั้ง 4 ชิ้น ปรับระดับขึ้นลงได้  เคลื่อนไหว ตามการทำงานของตัวเตียง
5.ล้อมีขนาด 5 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ มีเบรคทั้ง 4 ล้อ ห่อหุ้มด้วยพลาสติก ABS
6.ควบคุมการทำงานด้วนยระบบไฟฟ้า โดยรีโมทคอนโทลมีสาย
7.สามารถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ
-ปรับระดับสูง-ต่ำ ขึ้นลงจากพื้น 45-70 cm
-ปรับระดดับหลังขึ้น-ลงได้ประมาณ 45-70 cm
-ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงประมาณ  0-45 cm
8.ที่นอนทำจากยางพาราผสมโพลียูรีเทรน  หุ้มหนังเทียม (PVC) แบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาดของเตียง
9.มอเตอร์ควบคุมการทำงานมีมาตรฐาน CE ป้องกันน้ำ สามารถใช้กับไฟฟ้าบ้าน 220 V 50Hz
10.สินค้านำเข้า    รับประกัน 1 ปี
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2016-05-23 12:01:36
TN19. เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ารุ่นปีกนก 3 ฟังก์ชั่น

TN19. เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ารุ่นปีกนก 3 ฟังก์ชั่น


TN19. เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ารุ่นปีกนก 3 ฟังก์ชั่น

ประเภท : เตียงผู้ป่วย รุ่นปีกนก

รายละเอียด

1.ขนาดเตียงผู้ป่วย   95x210x45-70  ซม.
2.โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่นอีบล็อกซี่อย่างดี   ป้องกันสนิม
3.พื้นเตียงแบ่งเป็น 4  ตอน ทำจากเหล็กแนวขวาง ขนาดเหล็กขวางไม่น้อย  35x18 mm.หนา1.2 mm.วางเรียงกันห่าง 4 cm. เพิ่มความแข็งแรง   ขนาดพื้นเตียงไม่น้อย 90x75,90x23,90x23,90x65
4.หัวท้ายเตียงทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป (ABS)  ขอบโค้งมน  มีที่จับทั้งสองด้าน และมีขอบกันชนทั้งสี่มุม  ถอดเข้าออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
5..การปรับระดับโดยใช้มอเตอร์ควบคุมทั้ง  3  ตัว  วางเรียงกัน
                -ด้านหลัง  ปรับระดับได้ 0-80  องศา
                -ด้านข้อเข่า  ปรับระดับได้ 0-45  องศา
                -ปรับสูง-ต่ำ ปรับได้ประมาณ   45-70   องศา
6.การควบคุมการทำงานโดยใช้รีโมทคอนโทรนมีสาย    ทั้ง 3 กลไกทำงานพร้อมกล้องควบคุม
7.ราวกั้นแบ่งเป็น สี่ชิ้น เคลื่อนไหวอิสระตามพื้นเตียง 2 ชิ้น ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป (ABS)  สามารถปรับสไลด์ขึ้นลงได้ ทั้ง 4 ชิ้น
8.ล้อขนาด  5”  แกนเกลียว 4 ล้อ  ล้อเป็นชนิดห่อหุ้มด้วยพลาสติก ABS  มีเบรกทั้ง  4  ล้อ
9.ที่นอนทำด้วยยางพาราผสมโพรียูรีเทน  หุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) สีเขียว แบ่งเป็น  4 ตอน  หนา 3  นิ้ว ตามขนาดเตียง
10.มอเตอร์ควบคุมการทำงานตามมาตรฐาน  CE   สามารถใช้กับไฟฟ้าบ้าน  220V  50HZ
11.สินค้านำเข้า   รับประกัน  1  ปี
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2016-05-20 20:23:27
เตียงผู้ป่วย 3 ไกร มือหมุน รุ่นปีกนก

เตียงผู้ป่วย 3 ไกร มือหมุน รุ่นปีกนก


เตียงผู้ป่วย 3 ไกร มือหมุน รุ่นปีกนก

ประเภท : เตียงผู้ป่วย รุ่นปีกนก

รายละเอียด

1.ขนาดเตียงผู้ป่วย 90*200*55-70
      2.โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสีฝุ่น อีบล็อกซี่ ชนิดอย่างดี ป้องกันสนิม
3.               พื้นเตียงเป็นเหล็กปั้มขึ้นรูปแบ่งเป็น4ตอนมีรูระบายอากาศไม่น้อยกว่า 70รูขนาดรูไม่น้อยกว่า 1.5 ตรม. ขนาดพื้นเตียงไม่น้อยกว่า 83*76 , 83*23  ,83*32 , 83*50 ตามลำดับ
     4.หัวท้ายเตียงทำจากพลาสติกฉีกขึ้นรูป (ABS) ขอบมนโค้ง มีพื้นสีฟ้าสองด้าน และมีขอบโค้งมลมีกันชนเป็นลูกล้อ 4 ล้อ ทั้ง 4 มุม ถอดเข้า-ออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
5                  การปรับโดยใช้มือหมุน
-ด้านหัว 0-80 องศา
-ด้านเข่า 0-45 องศา
-ปรับต่ำสุด 55 ซม
- ปรับสุงสุด 70 ซม
6                  ราวกั้นเตียงแบ่งเป็น 4 ชิ้น เคลื่อนไหวสรีระ ทำจากพลาสติก ABS สไลด์ขึ้นลงได้
7                  ล้อเป็นล้อ 5 นิ้ว ระบบเซ็นทรัลล็อค
8                  ที่นอน 4 ตอน หุ้มด้วยหนัง PVC หนา3 นิ้ว
9                  มีรูเสาน้ำเกลือ ทั้ง 4 มุม พร้อมเสาน้ำ 1 ต้น
10            สินค้านำเข้า  รับประกัน1ปี


ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2016-05-20 20:14:07